Select Page

Aquest passat mes de febrer Joan Cortiada SA va participar en la Jornada VITICULTURA ECOLÒGICA, de viticultor a viticultor que va tenir lloc a Mas tinell Cava & Hotel, a Sant Martí Sarroca.

La Jornada es composava de diferents intervencions i ponències al voltant de la viticultura ecològica dins del món del viticultor, en el primer estadi del procés.

Amb la col·laboració del Consell Comarcal de l’Alt Penedès es va organitzar una sessió que va tenir molt bona acollida per part dels participants.

Com convertir una vinya convencional a ecològica

Diego Fernández Pons, viticultor ecològic i enòleg, és un dels enòlegs del moment més ben valorats. Actualment ostenta el títol de ‘Millor Enòleg Valencià’ i des de fa algunes campanyes coordina el màster de sommelier especialista en vins valencians.

La seva aportació en aquest apartat va ser el descobriment del Mapa de vins convencionals vs ecològics, posant de manifest el creixement exponencial dels últims.

Nou Decret de Fertilització i la seva aplicació

En una àrea molt més densa però igualment important, Joan A. Tarrida, viticultor ecològic i enginyer tècnic agrícola ADV Font-rubí; va exposar les novetats en matèria normativa i legal i tot el que cal tenir en compte per complir-la amb la millor predisposició però sense haver de capgirar l’estructura actual de les empreses.

El valor d’un vi ecològic

Carlos Rubio, gerent i director tècnic a Bodegas Corral, de la Rioja, va exposar quin és el gran canvi que està patint el sector. El client aposta aferrissadament pels productes ecològics de tots els sectors però principalment pel vi i no podem fer veure que no passa res. Hem de començar a fer passos per canviar la nostra metodologia i, a poc a poc, arribar al procediment ecològic total.

Experiències d’èxit i reptes

Per tancar la jornada, va tenir lloc un fòrum de debat al voltant d’experiències d’èxit en producció ecològica i els nous reptes de futur.

Moderat per Joan Reyes, representant del servei Sanitat Vegetal, DARP; els diversos ponents que havien intervingut fins al moment així com també les exposicions més personals de Roger Rovira, tècnic de viticultura Recaredo; Joan Munné, director tècnic Raventós i Blanc i Isabel Vidal, viticultora ecològica i cap sectorial de la vinya de JARC van tancar una jornada molt profitosa que de ben segur que se’n trauran conclusions. Més enllà de les més immediates que va exposar el mateix Carlos Colás Roy, responsable de Suterra, entitat organitzadora de la jornada.