Select Page

Maig, denominat pels romans ‘maius’, és el cinquè mes de l’any en el calendari gregorià, té 31 dies i és per excel·lència el mes de la flors, és primavera a l’hemisferi nord!

És un mes molt actiu si volem mantenir vistoses i en perfecte estat les nostres plantes d’interior, terrassa, gespa, hort i jardí.

Les plantes d’interior

És l’època ideal per a la plantació d’hortènsies, Fuchsia hybrida i azalees. També per al trasplantament de totes aquelles plantes decoratives per les seves fulles com ara la de les espècies Dieffenbachia camila., Ficus, Aglaonema, etc.

 • Cal que augmentarem la freqüència dels regs segons pugin les temperatures.
 • Hem de revisar molt bé les plantes i els brots joves per al control dels insectes.
 • Si fem tractaments preventius per al control de possibles plagues, evitarem molts problemes posteriors.
 • Seguirem abonant amb fertilitzants líquids o d’alliberament controlat de sis mesos.

La gespa

 • Hem de segar regularment la nostra gespa, però amb un tall més alt.
 • Vigilarem el reg, procurant no regar a les hores del mig dia ni tampoc al vespre perquè aquestes plantes cespitoses no passin moltes hores mullades.
 • Hem de tractar-la amb un fungicida si apareixen símptomes de fongs. És molt important identificar el fong per triar el fungicida més adequat.

El jardí

 • És hora d’abonar amb abonaments sòlids. Les plantes vegeten amb gran rapidesa i necessiten una gran disponibilitat de nutrients.
 • Podarem les enfiladisses i els arbres quan acabin de florir. Aprofitarem per guiar millor les plantes enfiladisses.
 • No oblidem seguir abonant els rosers.
 • Ni tampoc hem de deixar els tractaments fitosanitaris amb insecticides, acaricides i fungicides de forma preventiva a ser possible. Si no, un cop detectat el problema, triarem el producte més adequat i l’aplicarem, preferentment a primeres hores del dia.
 • Seguim vigilant el reg, sobretot en aquells dies més calorosos i secs.

L’hort

 • És un moment ideal per sembrar, plantar i trasplantar totes les hortalisses d’estiu.
 • És molt important controlar els regs, sobretot després de semblar o plantar.
 • També cal controlar les plagues (pugons, erugues, cargols i llimacs) amb insecticides específics, respectant els terminis de seguretat i no sobrepassant les dosis recomanades pel fabricant.
 • És el temps de sembrar mongetes, pastanagues i cards.
 • Abonarem les nostres hortalisses amb un fertilitzant equilibrat ja que les plantes estan en un període vegetatiu molt actiu.
 • Hem de podar les branques danyades i clarejar fruits si n’hi ha excés.
 • Eliminarem les males herbes perquè no competeixin per la humitat i els nutrients amb les nostres hortalisses.
 • És temps de collir espàrrecs, cebes, porros, espinacs i enciams.

Les terrasses

 • Segueix sent bon moment per sembrar crisantems, Calendula officinalis, petúnies, tagetes i altres plantes de temporada.
 • Incorporarem abonament cada dues setmanes, bé amb el reg en forma líquida o d’alliberament controlat directament en el test.
 • Vigilar diàriament el reg. El volum de substrat és molt reduït i pot ocasionar deshidratació a les nostres plantes.
 • No oblidem vigilar i tractar de forma preventiva les nostres plantes per evitar malalties i plagues (pugons, bavoses, erugues, …) que es desenvolupen amb l’augment de la temperatura.

A Joan Cortiada us podem assessorar en totes les necessitats i consultes que us sorgeixin al voltant del jardí i l’hort.

Font: www.floresyplantas.net